Syng Højt!

Syng Højt! 2012

- synger højere i år 

Syng Højt! er et arrangement på Bellahøj Friluftsscene, hvor musiker Peter Rønn samler områdets mindste børn til at synge i fællesskab. I 2013 vil arrangementet løbe af stablen den 12. september i forbindelse med "Små synger sammen" dagen.

Formålet er at samle områdets mindste børn til en meningsfuld oplevelse, hvor musikken begejstrer, udvikler og samtidig motiverer børn og pædagoger til at synge mere i dagligdagen.

Derudover vil projektet gerne indfri et stort ønske hos københavnerne om at tage Bellahøj Friluftsscene i brug og få anvendt det potentiale, den smukke amfiscene har med dens beliggenhed i grønne omgivelser midt imellem Bellahøj Husene.

Ældre og 0. klasser er inviteret med i år

I år ønsker Syng Højt!, at endnu flere synger med. Derfor inviteres 0. klasser samt områdets ældre beboere til at deltage. Det er tanken, at de to generationer kan få stor glæde af at mødes igennem sang. 

Syng Højt! ønsker også at støtte op om pædagogernes musikalske arbejde med børnene i månederne op til den afsluttende event. Dette gøres ved at styrke pædagogernes værktøjer til at indstudere sange, fagter, rim og remser i daginstitutionerne.

På selve dagen byder de kendte børneværter fra ”Lille Nørd”, Jeppe og Marie, velkommen og DR Spirekoret og DR Børnekoret vil optræde ved kordirigent Susanne Wendt. 

"Små synger sammen" er en årlig landsdækkende sangdag for børn i alle dagtilbud. Kampagnen er en begivenhed, som DR-kampagnen Syngelyst har taget initiativ til.

Syng Højt! er et selvstændigt projekt, som vælger at støtte op om landskampagnen ”Små synger sammen” og begivenheden finder derfor sted samme dag som denne landskampagne.

Syng Højt! formåede sidste år (2012) med sine næsten 2000 deltagere at have landsrekorden med flest samlede børn på ”Små synger sammen” dagen.

Syng Højt! er arrangeret af Peter Rønn i samarbejde med Kultur Nord og Netværket Muffen (10 institutioner i Bispebjerg) samt Restaurant Bellahøj og DR, Små Synger Sammen. Foreløbig har Brønshøj Husum Lokaludvalg, Kultur Nord og Knud og Dagny Gad Andresen Fonden desuden givet tilsagn om økonomisk støtte.

Peter Rønn Musikoplevelser  | Tlf.: 21823880 | roennpoulsen@gmail.com